Gulimos pozos

Bhujangasana

Kobros poza

Pratimo atlikimas

1. Atsigulkite ant pilvo, išsitieskite. Ištiestas rankas priglauskite prie šonų delnais į viršų. Kakta ir nosimi lieskite grindis. Suglauskite kojas ir pėdas.

2. Rankų plaštakas suglaustais pirštais padėkite ant grindų po pečiais, alkūnes pakelkite į viršų.

3. Tiesdami kaklą, nosimi braukite per grindis į priekį, kol smakru paliesite grindis.

4. Krūtinės napakeldami nuo grindų, tempkite kaklą ir kiek galėdami atloškite galvą atgal.

5. Įkvėpdami truputį pasiremkite rankomis ir lėtai kelkite į viršų galvą, pečius, krūtinę bei viršutinę liemens dalį. Keldamiesi įtempkite nugaros ir sprando raumenis, alkūnių neištieskite. Maksimaliai atloškite galvą. Rankų raumenys turi būti minimaliai apkrauti. Žiūrėkite į viršų. Kojas laikykite suglaustas.

6. Nekvėpuodami būkite taip 10-15 sekundžių.

8. Atlikdami judesius atvirkštine tvarka, grįžkite į pradinę padėtį. Atsipalaiduokite Savasana.

Atgal į asanų sąrašą

© Audrius Dzikevičius 1998-1999.