Make your own free website on Tripod.com

Stovimos pozos

Chakrasasana

Rato poza

Pratimo atlikimas

1. Atsistokite tiesiai. Kojas suglauskite. Rankas nuleiskite žemyn, pirštus suglauskite, delnus priglauskite prie šlaunų. Žiūrėkite į priekį. Kūną atpalaiduokite.

2. Lėtai ir giliai įkvėpdami, įtempkite dešinę ranką ir, nelenkdami alkūnės, palei šoną lėtai kelkite ją į viršų delnu žemyn. Pečių aukštyje delną pasukite į viršų, ranką iškelkite virš galvos. Rankos nelenkite, žąstu lieskite ausį. Kairę ranką visą laiką laikykite prie šlaunies. Žiūrėkite į priekį.

3. Iškvėpdami pakelkite dešinį petį ir lenkitės per liemenį kairėn (nesiloškite atgal ir nesilenkite į priekį). Nepasukdami galvos, lenkitės tol, kol dešinė ranka atsidurs lygiagrečiai su grindimis.Lenkdamisi kairės rankos delnu braukite per kairės kojos šoną žemyn. Kojų per kelius nelenkite. Žiūrėkite tiesiai.

4. Nekvėpuodami stovėkite taip tol, kol galite.

5. Lėtai įkvėpdami ir išsitiesdami grįžkite į pradinę padėtį: kaire ranka braukite per koją aukštyn, dešinę ranką laikykite virš galvos, lėtai iškvėpdami, leiskite žemyn dešinę ranką palei šoną (delną pasukite žemyn pečių aukštyje). Stovėkite tiesiai, atsipalaiduokite.

5. Pakartokite į dešinę pusę.

Atgal į asanų sąrašą

© Audrius Dzikevičius 1998-1999.