Make your own free website on Tripod.com

Pozos kojomis į viršų

Sirshasana

Stovėsena ant galvos

Pratimo atlikimas

1. Atsiklaupkite. kelių turi būti tarpas, į grindis atsiremkite tik kojų pirštais. Viršutinė liemens dalis tiesi.

2. Lėtai nuleiskite sėdmenis ir, truputį praskėtę kulnus, atsisėskite tarp jų.

3. Pasilenkite į priekį, sėdmenis pakelkite nuo kulnų. Sulenkę rankasalkūnėmis, dilbiais ir plaštakomis atsiremkite į grindis. Alkūnės turi būti pečių plotyje, toliau nuo kelių.

4. Sunerkite rankų pirštus, delnus atgręžkite į save. Alkūnes pritraukite truputį arčiau vieną prie kitos, kad susidarytų patogus trikampis, kuris padės jums išlaikyti pusiausvyrą, kai iškelsite į viršų kojas.

5. Palenkite galvą, viršugalviu tvirtai atsiremkite į grindis, sunertas rankų plaštakas prispauskite prie pakaušio.

6. Pamažu perkeldami kūno svorį į rankas bei galvą, remkitės kojų pirštais į grindis ir kelkite į viršų kelius, dubenį bei apatinę liemens dalį. Remdamiesi į grindis tik pirštais, kojas visiškai ištieskite ir įtempkite. Alkūnių nejudinkite iš vietos. Kojas laikykite suglaustas.

7. Vos sulenkdami kelius, labai mažais žingsneliais pamažu "eikite" artyn galvos. Kojos turi visai priartėti prie liemens. Rankų ir galvos nejudinkite iš vietos. Didžiąją krūvio dalį perkelkite į galvą.

8. Tvirtai remkitės viršugalviu į grindis. Lengvai pirštų galais atsispyrę į grindis, pamažu kelkite kojas į viršų, taip kad kojos būtų lygiagrečios su grindimis. Šlaunis laikykite vertikaliai netoli krūtinės. Visą kūno svorį vienodai paskirstykite rankoms ir galvai.

9. Visiškai sulenkite kelius. Kelkite sulenktas kojas aukštyn, kol šlaunys atsidurs lygiagrečiai su grindimis. Kojas laikykite suglaustas. Ištieskite nugarą.

10. Iškelkite šlaunis į viršų, ištieskite kelius. Liemuo ir galva turi būti vienoje vertikalioje linijoje. Kūnas nejuda. Įtraukite pilvą. Užsičiaupkite. Kvėpuokite lėtai ir giliai. Tai galutinė poza. Jos trukmę pamažu ilginkite iki 5 minučių.

11. Grįžkite į pradinę padėtį: sulenkite kelius, nuleiskite kojas žemyn, atsiremkite į grindis pirma pirštais, po to - keliais, atnerkite rankų pirštus., išsitieskite, atsisėskite ant kulnų. Atsipalaiduokite Savasana.

Atgal į asanų sąrašą

© Audrius Dzikevičius 1998-1999.