Make your own free website on Tripod.com

Sėdimos pozos

Supta Vajrasana

Gulima deimanto poza

Pratimo atlikimas

1. Atsisėskite Vajrasana.

2. Remdamiesi alkūnėmis į grindis, lėtai lenkitės iš liemens atgal, kol galva, pečiai ir nugara palies grindis. Keliai turi būti prispausti prie grindų. Atsigulkite.

3. Sukryžiuokite rankas, delnus pakiškite po pečiais (dešinės rankos delną - po kairiu pečiu, kairės - po dešiniu pečiu). Galvą padėkite ant sukryžiuotų dilbių. Keliai turi būti suglausti ir prispausti prie grindų. Užsimerkite.

4. Rankomis suimkite čiurnas, spausdami keliais bei alkūnėmis grindis, grįžkite į pradinę padėtį.

Atgal į asanų sąrašą

© Audrius Dzikevičius 1998-1999.