Make your own free website on Tripod.com

Stovimos pozos

Talasana

Palmės poza

Pratimo atlikimas

1. Atsistokite tiesiai. Kojas praskėskite pečių pločiu, pėdas pasukite šiek tiek į išorę.

2. Įkvėpdami įtempkite rankas ir kelius, kelkite rankas delnais vienas į kitą aukštyn. Kai rankos bus pečių aukštyje, pamažu pradėkite stiebtis, stengdamiesi neprarasti pusiausvyros. Kol rankas iškelsite virš galvos, atsistokite ant pirštų galų. Žiūrėkite tiesiai. Lėtai iškvėpkite. Stenkitės neprarasti pusiausvyros.

3. Vėl lėtai įkvėpkite. Stovėdami ant pirštų galų ir stengdamiesi neprarasti pusiausvyros, iš pečių įtemkite rankas ir tieskite jas aukštyn, kartu įtemdami rankų pirštus. Dar labiau pasistiebkite, visu kūnu kiek galėdami tempkitės aukštyn. Kūno svorį perkelkite į kojų pirštus. Atloškite galvą ir nekvėpuodami žiūrėkite į viršų. Išlaikykite pozą tol, kol galite būti nekvėpavę.

4. Lėtai iškvėpdami ir atsipalaidavę grįžkite į pradinę padėtį.

Atgal į asanų sąrašą

© Audrius Dzikevičius 1998-1999.